Automat za svetla

 

 

 

1.  NAMENA


Auto prekidač svetla C-12V (serija 2) je uređaj za automatsko paljenje svetla kod automobila. Uređaj uključuje svetla automatski tek 4 do 5 sekundi posle startovanja motora. Namenjen je za motorna vozila koja koriste akumulatore nazivnog napona kako 12V tako i 24V. Vozač je rasterećen razmišljanja o tome da li je upalio svetla prilikom startovanja motora, ili da li je ugasio svetla posle prestanka rada motora.
Dopunska funkcija uređaja je da zvučno upozorava na nepravilno punjenje akumulatora. Ukoliko je napon punjenja akumulatora veći ili manji od propisanog (oko 14V ), uređaj na 30 sekundi daje dvozvučni signal.
Uređaj je atestiran  (RSO 04-001 10).

2.  TEHNIČKI  PODACI
Uređaj se napaja preko kontakt brave sa akumulatora nazivnog napona od 12V ili 24V.
Maksimalna jačina struje za oborena svetla je 20A.
Maksimalna jačina struje za poziciona svetla je 20A.

3.  IZVOĐENJE

  

Auto prekidač svetla je smešten u plastičnoj kutiji dimenzija 85x50x30mm.
Osnovni elementi uređaja su releji kojima upravlja programski vođen mikrokontroler na osnovu merenja napona na akumulatoru.
Na plastičnoj kutiji je i metalna pločica koja služi za pričvršćivanje uređaja za vozilo.

4.  PRIKLJUČIVANJE
Ugradnju i priključivanje poveriti isključivo stručnom licu.
Auto prekidač svetla se priključuje paralelno manuelnom prekidaču svetla što je prikazano na šemi povezivanja.

  

                                 šema povezivanja uređaja

- Na priključak redne kleme označene sa "15 +"  dovodi se sa kontakt brave napon napajanja sa akumulatora (12V ili 24V).
VAŽNA NAPOMENA : Ukoliko se uređaj koristi za vozilo sa naponom od 24V obavezno kratkospojnik-jahač na štampanoj ploči premestiti sa položaja 12V na položaj 24V.
- Na priključak "31-" se dovodi negativan pol sa akumulatora.
- Na priključak  DN (Dolazeći  Napon) se dovodi dolazeći napon na manuelni prekidač. Kod većine vozila je to pozitivan napon, ali kod nekih (npr. koreanskih) je to negativan napon. Za ovaj uređaj (serija 2) polaritet tog napona nije važan, jer releji uređaja taj napon samo prenose dalje do potrošača struje.
- Priključak "58 P" je izlazni napon iz uređaja za poziciono svetlo.
- Priključak "56 S" je izlazni napon iz uređaja za oboreno (srednje) svetlo.
Auto prekidač svetla C-12V ima mogućnost prekidanja struje do 20A posebno za srednja (oborena) svetla i posebno do 20A za poziciona svetla.
Ukoliko je potrošnja vašeg automobila veća od 2 x 20A potrebno je ugraditi dodatni relej.
5.  OPIS RADA

A.  Auto prekidač svetla C-12V ne isključuje funkciju manuelnog prekidača, već se ponaša kao paralelno priključen prekidač.
Uređaj radi na osnovu merenja napona na akumulatoru. Mikrokontroler ima upisan program koji na osnovu izmerenog napona akumulatora upravlja relejima koji dovode ili prekidaju dolazeći napon "DN" i time uključuju ili isključuju svetla. Uređaj ima elektroniku za samodržeće kontakte releja, koji kad se jednom uključe ne mogu da se isključe dok se ne ukine napon napajanja na "15+".
Uređaj sa strane ima prekidač za uključivanje i isključivanje. Kada je ovaj prekidač u položaju "1" uređaj je uključen i gori zelena LED-dioda.
Posle 4 do 5 sekundi od startovanja motora pali se crvena LED-dioda i čuje se dvozvučni signal kao znak da su svetla upaljena.
Kod isključenja rada motora preko kontakt brave,  nestaje i dovod napajanja uređaja na "15+" pa uređaj automatski odmah isključuje svetla.
Moguće je isključiti uređaj u položaj "0" i raditi sa manuelnim prekidačem svetla.

B.  Dodatna funkcija uređaja je zvučna signalizacija nepravilnog punjenja akumulatora.
Može da dođe do prekida rada reglera i da se potrošači napajaju samo iz akumulatora što može potpuno da isprazni akumulator. U drugom slučaju ako je napon punjenja veći od 15V može da dođe do prepunavanja akumulatora, pa i do njegovog trajnog oštećenja. 
U oba ova slučaja uređaj daje dvozvučni signal u razmaku od 30 sekundi. To je znak da vozač mora da proveri rad reglera, odnosno punjenje akumulatora.

 

AUTO PREKIDAČ SVETLA

C-12V

Narucivanje i kontakt:

Email: pesica1@gmail.com

Telefon: +381 64/29 67 008

Skype: vladimir54.pesic

 

 

 

 

 

uredjaj za srebrnu vodu


hho sistem za ustedu goriva

Moduo meri napon svake faze gradske mreze i prikazuje na LCD displeju jednu po jednu fazu sa zadrzavanjem od 3 sekunde. Nalazi se u kutiji koja moze da se montira na sinu u razvodnom ormanu ili da stoji negde autonomno sam za sebe.

moduo za merenje 3 faze

 

 

HHO Sistem za ustedu goriva!